EAO SHENG TECHNOLOGY CO., LTD
No. 245, Yonghe Street, Yingge Dist.,
New Taipei City 239013, Taiwan (R.O.C.)
Tel : 886-2-8660-1939
Fax : 886-2-8660-1395
E-mail :sales@eaosheng.com